Wywieszone wykazy

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.5.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.5.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.4.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ GU.WN.4510.2.3.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ GU.WN.4510.2.2.2023
LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.4.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO UDOSTĘPNIENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.3.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.2.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ Nr GU.WD.4520.1.1.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

Powrót na początek strony