Wywieszone wykazy

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.22.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO UDOSTĘPNIENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - wywieszony 23 XI 2023 r.

WYKAZ GU.WN.4510.2.17.2023
LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - wywieszony 09 XI 2023 r.

WYKAZ GU.WN.4510.2.18.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - wywieszony 09 XI 2023 r.

WYKAZ GU.WD.4520.1.21.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM - wywieszony 09 XI 2023r.

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.20.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - wywieszony 26 X 2023r.

WYKAZ GU.WN.4510.2.16.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM - wywieszony 26 X 2023 r.

WYKAZ GU.WN.4510.2.15.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM - wywieszony 12 X 2023 r.

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.19.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO UDOSTĘPNIENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - wywieszony 10 X 2023r

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.18.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM - wywieszony 5 X 2023r

WYKAZ GU.WN.4510.2.14.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ MIEJSCA PARKINGOWEGO  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM - wywieszony 21 IX 2023r

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.17.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - wywieszony 14 IX 2023r

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.16.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - wywieszony 7 IX 2023r

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.13.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM ORAZ UŻYCZENIE W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM - wywieszony 7 IX 2023r

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.14.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.13.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.12.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU PRZEZNACZONYCH DO UDOSTĘPNIENIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WD.4520.1.11.2023
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.10.2023
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE PRZETARGOWYM

WYKAZ NR GU.WN.4510.2.9.2023
LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWY

Pobierz

Powrót na początek strony