Opłaty za gospodarowanie odpadami

Dotyczy najemców lokali użytkowych:

  • W przypadku czasowego ograniczenia, zawieszenia, czy nie prowadzenia działalności, istnieje możliwość nie ponoszenia lub obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • W tym celu należy niezwłocznie złożyć do Zarządu Mienia Komunalnego aktualne oświadczenie o ilości pracujących osób w danym lokalu bądź nieruchomości.
  • Należy pamiętać, iż oświadczenie bezwzględnie trzeba będzie ponownie zaktualizować w przypadku zmiany ilości pracujących osób czy zwiększenia/zmniejszenia ilości miejsc konsumpcyjnych.
  • Przypominamy również, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone są za miesiąc (bez względu na ilość dni, w których prowadzona była działalność).
Powrót na początek strony