Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
PROGRAM NASZE PODWÓRKO

Informacja
dotycząca Programu „NASZE PODWÓRKO”

Zarząd Mienia Komunalnego informuje, ze zgodnie z Zarządzeniem Nr 1372/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 grudnia 2022 r. ulega zmianie regulamin odnośnie składania wniosków w ramach programu „Nasze podwórko”.

dokument pdfREGULAMIN PROGRAMU „Nasze podwórko”

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2888679