Lista - lokale mieszkalne

STAN REALIZACJI LISTY OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY NA 2022 ROK

Lp Ilość
punktów
Ilość
osób
Realizacja
1 33 3 Umowa podpisana
2 18 1 Druga propozycja
3 18 1 Umowa podpisana

Pobierz

Powrót na początek strony