Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Lokale mieszkalne > mieszkalne - lista 2021

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT

Dokument Adobe Acrobat Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony na 2021 rok
Tabela Stan realizacji listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony na 2021 r.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2499891