Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Informacje o ZMK > kontakt

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT

Zarząd Mienia Komunalnego
15-370 Białystok
ul. gen. J. Bema 89/1

zmk@zmk.bialystok.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

NUMERY TELEFONÓW

ZMK

Centrala

857479430

Sekretariat

857479450

FAX

857479483

Dział Obsługi Mieszkańców

Kierownik

Małgorzata Grażyna Woronko

857479494

Pozostali pracownicy

Elżbieta Paczóska

857479491, 857424434 faks

Magda Skorupska

Katarzyna Dąbrowska

Zbigniew Błahuszewski

Jan Tarasiewicz

Iwona Kiełczewska-Kania

857479493

Anna Parafianowicz

857479489

Barbara Zajkowska

857479490

Aneta Świerzbińska

(ul. Barszczańska 2)

Mirosław Kowalczuk

857479499, 856610535 faks

Stanisław Konopka

Dział Techniczny

Kierownik

Andrzej Ryszard Żegunia

857479455

Zastępca kierownika

Małgorzata Busłowska

857479497,  857448882

Pozostali pracownicy

Grzegorz Stępnicki

857479453

Jacek Makaruk

Joanna Popławska

857479462

Mariusz Piotr Potmalnik

857479454

Grzegorz Kossakowski

Elżbieta Drewnowska

857479492

Piotr Lewkowicz

857479495

Grzegorz Borys

Andrzej Moroz

857479496

Małgorzata Bielawiec

857479498, 857427101 faks

Anna Redlińska

J.Wojciech Kaźmierski

Dział Lokali Mieszkalnych

Kierownik

Agnieszka Lautsch-Szekalska

857479434

Pozostali pracownicy

Renata Bołtruczyk

857479458

Sylwia Kakarenko

Dorota Ołyńska

857479436

Anita Kostro

Izabela Staręga

857479434

Beata Truskolawska

857479435

Piotr Leszczyński

Joanna Kleban

857479438

Łukasz Szutko

Olga Bagińska

857479460

(ul. Barszczańska 2)

Renata Polińska

857479499, 856610535 faks

Dział Lokali Użytkowych

Kierownik

Joanna Znaniecka

857479441

Pozostali pracownicy

Beata Kołakowska

857479442

Krystyna Gałażewicz

Katarzyna Kłubowicz

857479445

Justyna Sztulc

Marta Brzezina

857479466

Krystyna Mikucka

Agata Winnicka

857479431

Anna Zając

Magdalena Stankiewicz

857479432

Andrzej Choncer

Kamil Krawczyński

Dział Czynszów

Kierownik

Bogusław Filipowski

857479447

Informacja czynszowa

Dolores Dubowska

857479470

Lokale użytkowe

Magdalena Grygołowicz-Niemiec

857479448

Katarzyna Zapolnik

Urszula Szczęsna

857479449

Lokale mieszkalne

Marzena Wawrzyniak

857479469

Katarzyna Mosiej

Barbara Kondraciuk

857479456

Małgorzata Diana Chomiuk

Justyna Równiejko

857479446

Urszula Gudewicz

Pozostali pracownicy

Anna Tichoniuk

857479443

Dział Windykacji

Kierownik

Katarzyna Buzun

857479439

Pozostali pracownicy

Edyta Stankiewicz

857479437

Małgorzata Tomczak

Iwona Waszkiewicz

Józefa  Kamila Walesieniuk

Joanna Supińska-Gierasimiuk

Marta Kowalko

857479479

Piotr Dral

Agnieszka Klebus

857479487

Monika Piasecka

Joanna Grochowska

857479486

Teresa Świderska

Tomasz Wysocki

857479440

Zespół Radców Prawnych

Małgorzata Grażyna Niewińska

857479484

Beata Jakubowska-Brzezicha

857479471

Elżbieta Jopa

Agnieszka Barbara Pacewicz

Monika Popławska

857479465

Referat Kadr i Obsługi Zarządu

Kierownik

Małgorzata Motal

857479467

Pozostali pracownicy

Anna Aniśko

857479451

Robert Danielak

Marta Zalewska

857479430

Edyta Kosiorek

857479482

Łukasz Żak

857479433

Alicja Sobecka

857479461

Sylwia Matysiuk

857479468

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik

Marcin Bajda

857479457

Pozostali pracownicy

Joanna Orłowska

Iwona Pacuk

Aneta Lebiedzińska

Kamil Kulikowski

Dział Terenów Rekreacyjnych i Poszanowania Energii

Kierownik

Dorota Augustynowicz

857479452

Pozostali pracownicy

Kamila Germaniuk

857479459

Agnieszka Drobot

Tomasz Gosiewski

857479485

Tadeusz Wacławik

Dział Ekonomiczno-Księgowy

P.o. kierownika

Adam Twarowski

857479463

Zastępca p.o. kierownika

Joanna Fabryczewska

Pozostali pracownicy

Ewa Bobrowska

857479474

Jolanta Wojtecka

Joanna Pogorzelska

857479475

Ewa Sołjan

Urszula Kalinowska

857479476

Monika Antypiuk

Elżbieta Matulewicz

Anna Żmujdzin

857479477

Marzena Oświecińska

Karolina Siwicka

857479478

Małgorzata Kwasiborska-Kozioł

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2481666