Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
OBNIŻKA CZYNSZU NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
Zmiany w zasadach dotyczących przyznawania obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych!

OBNIŻENIE CZYNSZU, PRZESUNIĘCIE TERMINU JEGO WPŁATY

UWAGA
Najemcy lokali użytkowych

Zmiana zasad udzielania obniżek czynszu:
  • brak możliwości przesunięcia terminu wpłaty czynszu
  • podwyższenie progu procentowego spadku obrotów
    (z 40% do 55%)
UWAGA! NOWE DRUKI DO POBRANIA

KORONAWIRUS
Stosując rządowe wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania administracji i urzędów w Polsce w czasie epidemii koronawirusa informujemy, że praca w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Mieszkańcy mogą umawiać się na wizyty telefonicznie, e-mailowo...

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dotyczy najemców lokali użytkowych!

Przypominamy, iż w przypadku czasowego ograniczenia, zawieszenia, czy nie prowadzenia działalności, istnieje możliwość nie ponoszenia lub obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...

KORONAWIRUS


Informuje się, że w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Bank PeKaO S.A. podjął decyzję w zakresie zmiany funkcjonowania placówek Banku, najważniejsze zmiany to: ...

AKTYWUJ USŁUGĘ E-FAKTURY
Aktywować usługę możesz wypełniając druk "Oświadczenie o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej" i dostarczając go do nas ...

Bądź EKO! Nie czekaj na listonosza!
E-fakturę otrzymasz natychmiast!

ZMIANA ADMINISTRATORA BUDYNKÓW
Zarząd Mienia Komunalnego informuje, że od 01.01.2019 roku administratorem nieruchomości stanowiących 100% własności Gminy Białystok jest firma „Belwro” s.c. Zbigniew, Danuta, Łukasz i Mateusz Wróbel.

WPŁATY Z TYTUŁU CZYNSZU BEZ POBIERANIA PROWIZJI
Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku informuje, iż od dnia 01 stycznia 2019 r. wpłaty z tytułu czynszu bez prowizji są przyjmowane wyłącznie w placówkach Banku Pekao SA.

SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
Istnieje możliwość sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na zasadach preferencyjnych, z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA EKSMISJOM
    Zarząd Mienia Komunalnego informuje,
    że od 30 czerwca 2010 r. osoby zajmujące
    lokale komunalne, które wcześniej
    nie przystępowały do programu pomocy
    osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją

    mogą składać wnioski o częściowe
    umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie

    wierzytelności w ramach w/w programu.

PROPOZYCJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

UWAGA!

Z POWODU PANDEMII PROGRAM ZOSTAJE ZAWIESZONY


DOSTĘPNOŚĆ PLUS


PROGRAM
„NASZE PODWÓRKO”

BAZA WYKONAWCÓW

PROGRAM
ODPRACOWANIA DŁUGU

KARTOTEKA FINANSOWA SYSTEMU CZYNSZOWEGO

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

GMINNE LOKALE UŻYTKOWE
DO WYNAJĘCIA
TERENY DO WYDZIERŻAWIENIA
Subskrybuj informacje o ogłoszeniach - RSSSubskrybuj informacje o ogłoszeniach
tel. 85 7479431, 85 7479432

NAJEM
LOKALI MIESZKALNYCH
PRZETARGI
PLIKI DO POBRANIA
tel. 85 7479438

OFERTY ZAMIANY MIESZKAŃ
ilość ofert: 335
tel. 857479434, 857479436

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
10 prawd o sprzedaży udziałów MPEC

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2577738