'stycznia','02' => 'lutego','03' => 'marca','04' => 'kwietnia','05' => 'maja','06' => 'czerwca','07' => 'lipca','08' => 'sierpnia','09' => 'września','10' => 'października','11' => 'listopada','12' => 'grudnia'); list($rok, $miesiac, $dzien) = explode('-', $data); $slownie = $dzien." ".$miesiace[$miesiac]." ".$rok." r."; return $slownie; } function przytnij($txt, $limit) { if (strlen($txt)<=$limit) { return $txt; } else { $txt = trim(preg_replace("/^(.+)\b.+/", "$1", substr($txt, 0, $limit))); return $txt."..."; } } $today_godz = date("Y-m-d G:i:s"); $sql_serwer = 'localhost'; $sql_login = 'wwwzmk'; $sql_haslo = 'W,WDbGff3M5.C,w:'; $sql_baza = 'wwwzmk'; $sql_tabela = 'lokuz_ogl'; if (mysql_connect($sql_serwer, $sql_login, $sql_haslo) and mysql_select_db($sql_baza)) { mysql_query("SET NAMES 'latin2'"); $wynik = mysql_query("SELECT id, tytul, rodzaj, tresc, data_przetargu, DATE_FORMAT(data_publikacji,'%a, %d %b %Y %T') AS datarfc FROM $sql_tabela where data_publikacji!='0000-00-00 00:00:00' and data_przetargu>'$today_godz' ORDER BY data_publikacji DESC"); mysql_close(); } $data = date("r"); // data utworzenia kanału RSS $kanal = " Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Ogłoszenia o przetargach na najem gminnych lokali użytkowych i dzierżawę terenów http://www.zmk.bialystok.pl/ $data 120 "; while($wynik and $dane=mysql_fetch_assoc($wynik)) { $id = $dane['id']; $rodzaj = $dane['rodzaj']; $tekst = ""; if ($rodzaj>10) { $t = preg_replace("/(\r?\n)/", "", trim($dane['tresc'])); $tt = preg_split("/

/", $t); foreach($tt as $p) { $znaki = preg_split("//", $p, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); if ($znaki[0]!='*' and $znaki[1]!='*') $tekst .= "

$p\n"; } } else { list($data_p, $godzmin) = explode(' ', $dane["data_przetargu"]); list($godz_p, $min_p, $sek_p) = explode(':', $godzmin); $kiedy = dataslownie($data_p)." o godz ".$godz_p."".$min_p.""; $tekst = "Przetarg odbędzie się w dniu ".$kiedy." w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. Gen. J. Bema 89/1 (świetlica)."; } $tekst = przytnij($tekst,400); $tytul = htmlspecialchars($dane['tytul'], ENT_QUOTES); $tresc = htmlspecialchars($tekst, ENT_QUOTES); $data = $dane['datarfc']." ".date("O"); $kanal .= " $tytul $tresc http://www.zmk.bialystok.pl/index.php?go=0402#$id $data "; } $kanal .= " "; echo $kanal; ?>