Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

POLITYKA COOKIES
  KONTAKT
PROGRAM „NASZE PODWÓRKO”
    ∗   W tym roku trzy miejskie podwórka
    odnowią swoje oblicze;
    ∗   Wybrane projekty będą mogły otrzymać
    dofinansowanie w wysokości 90% czyli
    do 100 000 zł na każde podwórko;
    ∗   Wkład własny wspólnoty to 10%
    szacowanych kosztów przedsięwzięcia.

PROGRAM ODPRACOWANIA DŁUGU
    Zarząd Mienia Komunalnego informuje
    o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu
    używania lokalu mieszkalnego
    wchodzącego w skład mieszkaniowego
    zasobu Gminy Białystok w formie
    świadczeń rzeczowych.

ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANE LOKALE DO WYNAJĘCIA
Lokal ul. H. Sienkiewicza 18 lok. 3 (parter).
powierzchnia - 41,15 m2
 
Termin przetargu - 08.05.2015 r. godz. 1000
Lokal ul. J. Kilińskiego 13 lok. 2 (kondygnacja podziemna, wejście bezpośrednio od ul. Legionowej).
powierzchnia - 78,69 m2
 
Termin przetargu - 26.05.2015 r. godz. 1200
Lokal ul. Świętojańska 30 lok.1 (parter).
powierzchnia - 51,67 m2
 
Termin przetargu - 26.05.2015 r. godz. 1200
Lokal ul Świętojańska 30 lok. 2 (parter)*.
powierzchnia - 52,70 m2
 
Termin przetargu - 26.05.2015 r. godz. 1200
Lokal ul. Lipowa 20 lok. 2 (parter).
powierzchnia - 152,94 m2
 
Termin przetargu - 29.05.2015 r. godz. 1000
ul. H. Ordonówny 1 lok. 4 (parter).
powierzchnia - 95,80 m2
 
Przetarg planowany w m-cu maju 2015 r.
ul. H. Sienkiewicza 26 lok. 2 (parter).
powierzchnia - 96,80 m2
 
Przetarg planowany w m-cu lipcu 2015 r.

OBNIŻKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
    Z dniem 01.02.2015 r. ulegają obniżce
    stawki opłat za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi.

UWAGA! ZMIANA ADRESU I STRONY PODMIOTOWEJ BIP
    Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmienił się adres
    i strona podmiotowa Biuletynu Informacji
    Publicznej Zarządu Mienia Komunalnego
    w Białymstoku.

    Nowa strona podmiotowa BIP znajduje się
    pod adresem: http://zmk.bip.gov.pl.

    Dane na dotychczasowej stronie
    bip.zmk.bialystok.pl mogą być nieaktualne!

ZMIANA CZASU PRACY ZMK
Od miesiąca lipca 2014 roku Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku czynny jest w poniedziałki w godzinach od 800 do 1700, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 730 do 1530.

SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
    Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych
    będzie prowadzona na zasadach
    preferencyjnych, z zastosowaniem bonifikaty
    od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
    w stosunku do wniosków złożonych do
    30 czerwca 2013 r. ...

ZMIANY W WYSOKOŚCIACH STAWEK CZYNSZOWYCH
    Na podstawie Uchwały Nr XXX/324/12
    Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca
    2012 r. w sprawie wieloletniego programu
    gospodarowania zasobem Gminy Białystok
    na lata 2012-2016 ulegają zmianie
    dotychczasowe stawki czynszu...

SPRAWDŹ! JAKA ULGA CI PRZYSŁUGUJE !
    Obniżka czynszu dotyczy najemców
    lokali mieszkalnych wchodzących w skład
    mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA EKSMISJOM
    Zarząd Mienia Komunalnego informuje,
    że od 30 czerwca 2010 r. osoby zajmujące
    lokale komunalne, które wcześniej
    nie przystępowały do programu pomocy
    osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją

    mogą składać wnioski o częściowe
    umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie

    wierzytelności w ramach w/w programu.

PROPOZYCJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY
    Zwracamy się do Państwa z propozycją
     nawiązania ścisłej współpracy ...

10 prawd o sprzedaży udziałów MPEC

KARTOTEKA FINANSOWA SYSTEMU CZYNSZOWEGO
zaloguj się!zaloguj się        

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

GMINNE LOKALE UŻYTKOWE
DO WYNAJĘCIA
TERENY DO WYDZIERŻAWIENIA
Subskrybuj informacje o ogłoszeniach - RSSSubskrybuj informacje o ogłoszeniach
tel. 85 7479431, 85 7479432

NAJEM
LOKALI MIESZKALNYCH
PRZETARGI
PLIKI DO POBRANIA
tel. 85 7479438

OFERTY ZAMIANY MIESZKAŃ
ilość ofert: 112
tel. 85 7479434, 85 7479452

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
10 prawd o sprzedaży udziałów MPEC

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
NIP 2030000218, REGON 200241074

874462