Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

POLITYKA COOKIES
  KONTAKT
PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH
    Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
    ogłasza przetarg nieograniczony pisemny
    na wynajem pomieszczeń tymczasowych
    usytuowanych na terenie Miasta Białegostoku ...

PROGRAM ODPRACOWANIA DŁUGU
    Zarząd Mienia Komunalnego informuje
    o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu
    używania lokalu mieszkalnego
    wchodzącego w skład mieszkaniowego
    zasobu Gminy Białystok w formie
    świadczeń rzeczowych.

ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANE LOKALE DO WYNAJĘCIA
Lokal ul. Bohaterów Getta 5 lok. 1 (parter)*.
powierzchnia - 60,05 m2
 
Termin przetargu - 30.12.2014 r. godz. 1200
Lokal ul. Klepacka 4 (parter)**.
powierzchnia - 43,21 m2
 
Termin przetargu - 30.12.2014 r. godz. 1200
ul. J. Kilińskiego 10 (parter).
powierzchnia - 86,31 m2
 
Przetarg planowany w m-cu lutym 2015 r.
Al. J. Piłsudskiego 38 (paretr).
powierzchnia - 42,55 m2
 
Przetarg planowany w m-cu lutym 2015 r.
ul. Grochowa 2 (parter).
powierzchnia - 48,70 m2
 
Przetarg planowany w m-cu styczniu 2015 r.
ul. Grochowa 4 (parter).
powierzchnia - 81,62 m2
 
Przetarg planowany w m-cu styczniu 2015 r.
ul. L. Waryńskiego 2 (parter).
powierzchnia - 47,60 m2
 
Przetarg planowany w m-cu lutym 2015 r.

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
1. lokal mieszkalny Nr 42, położony przy ul. Włókienniczej 17
    termin przetargu - 14.01.2015 r. godz. 1100
2. lokal mieszkalny Nr 13, położony przy ul. Żytniej 13
    termin przetargu - 14.01.2015 r. godz. 1100
3. lokal mieszkalny Nr 34, położony przy ul. dr Ireny Białówny 2A
    termin przetargu - 15.01.2015 r. godz. 1000
4. lokal mieszkalny Nr 61, położony przy ul. Al. Piłsudskiego 24
    termin przetargu - 15.01.2015 r. godz. 1000
5. lokal mieszkalny Nr 14, położony przy ul. Grochowej 1
    termin przetargu - 19.01.2015 r. godz. 1000
6. lokal mieszkalny Nr 11, położony przy ul. J. I. Kraszewskiego 23A
    termin przetargu - 19.01.2015 r. godz. 1000
7. lokal mieszkalny Nr 18, położony przy ul. Proletariacka 13
    termin przetargu - 20.01.2015 r. godz. 1100
8. lokal mieszkalny Nr 20, położony przy ul. Sienkiewicza 28
    termin przetargu - 20.01.2015 r. godz. 1100

ZMIANA CZASU PRACY ZMK
Od miesiąca lipca 2014 roku Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku czynny jest w poniedziałki w godzinach od 800 do 1700, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 730 do 1530.

SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
    Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych
    będzie prowadzona na zasadach
    preferencyjnych, z zastosowaniem bonifikaty
    od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
    w stosunku do wniosków złożonych do
    30 czerwca 2013 r. ...

ZMIANY W WYSOKOŚCIACH STAWEK CZYNSZOWYCH
    Na podstawie Uchwały Nr XXX/324/12
    Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca
    2012 r. w sprawie wieloletniego programu
    gospodarowania zasobem Gminy Białystok
    na lata 2012-2016 ulegają zmianie
    dotychczasowe stawki czynszu...

SPRAWDŹ! JAKA ULGA CI PRZYSŁUGUJE !
    Obniżka czynszu dotyczy najemców
    lokali mieszkalnych wchodzących w skład
    mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA EKSMISJOM
    Zarząd Mienia Komunalnego informuje,
    że od 30 czerwca 2010 r. osoby zajmujące
    lokale komunalne, które wcześniej
    nie przystępowały do programu pomocy
    osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją

    mogą składać wnioski o częściowe
    umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie

    wierzytelności w ramach w/w programu.

PROPOZYCJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY
    Zwracamy się do Państwa z propozycją
     nawiązania ścisłej współpracy ...

10 prawd o sprzedaży udziałów MPEC

10 PRAWD O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW MPEC
10 prawd o sprzedaży udziałów MPEC

KARTOTEKA FINANSOWA SYSTEMU CZYNSZOWEGO
zaloguj się!zaloguj się        

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

GMINNE LOKALE UŻYTKOWE
DO WYNAJĘCIA
TERENY DO WYDZIERŻAWIENIA
Subskrybuj informacje o ogłoszeniach - RSSSubskrybuj informacje o ogłoszeniach
tel. 85 7479431, 85 7479432

NAJEM
LOKALI MIESZKALNYCH
PRZETARGI
PLIKI DO POBRANIA
tel. 85 7479438

OFERTY ZAMIANY MIESZKAŃ
ilość ofert: 100
tel. 85 7479434, 85 7479452

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
10 prawd o sprzedaży udziałów MPEC

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
NIP 2030000218, REGON 200241074

796228