Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO  
POLITYKA COOKIES
  KONTAKT
WPŁATY Z TYTUŁU CZYNSZU BEZ POBIERANIA PROWIZJI
Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku informuje, iż z dniem 01 stycznia 2019 r. wpłaty z tytułu czynszu bez prowizji będą przyjmowane wyłącznie w placówkach Banku Pekao SA.

PRZETARG NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH
    Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
    ogłasza przetarg nieograniczony pisemny
    na wynajem pomieszczeń tymczasowych
    usytuowanych na terenie Miasta
    Białegostoku ...

AKTYWUJ USŁUGĘ E-FAKTURY
Aktywować usługę możesz wypełniając druk "Oświadczenie o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej" i dostarczając go do nas ...

Bądź EKO! Nie czekaj na listonosza!
E-fakturę otrzymasz natychmiast!

ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANE LOKALE DO WYNAJĘCIA
Lokal ul. dr I. Białówny 4 lok. 1U (parter).
powierzchnia - 51,70 m2
 
Termin przetargu - 14.01.2019 r. godz. 1200
Lokal ul. L. Waryńskiego 3/5 lok. 2/1U (parter).
powierzchnia - 78,00 m2
 
Termin przetargu - 14.01.2019 r. godz. 1200
Lokal ul. L. Waryńskiego 3/5 lok. 2/2U (parter).
powierzchnia - 35,00 m2
 
Termin przetargu - 14.01.2019 r. godz. 1200
Lokal ul. L. Waryńskiego 2 lok. 1U (parter).
powierzchnia - 86,20 m2
 
Termin przetargu - 14.01.2019 r. godz. 1200

LOKALE UŻYTKOWE W BUDYNKACH PRZYCHODNI
Lokal ul. gen. J. Bema 2 lok. 43 (parter) *.
powierzchnia - 32,42 m2
 
Termin przetargu - 04.01.2019 r. godz. 1200
Lokal ul. gen. J. Bema 2 lok. 31 (parter) *.
powierzchnia - 11,79 m2
 
Termin przetargu - 04.01.2019 r. godz. 1200

PRACOWNIE PLASTYCZNE DO WYNAJĘCIA
ul. Krakowska 1 lok. 30.
powierzchnia - 46,97 m2

Do wniosku o wynajęcie pracowni należ...

Termin składania ofert do dnia 31.12.2018 r.

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT DLA LOKALI UŻYTKOWYCH
I DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI
    Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
    z dniem 1 lutego 2018 roku wprowadza
    podwyżkę o 2% z tytułu ...

SPRAWDŹ! JAKA ULGA CI PRZYSŁUGUJE !
    Obniżka czynszu dotyczy najemców
    lokali mieszkalnych wchodzących w skład
    mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.

SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
Istnieje możliwość sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na zasadach preferencyjnych, z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZMIANA ADMINISTRATORA BUDYNKÓW
Zarząd Mienia Komunalnego informuje, że od 01.01.2016 roku zmienia się administrator niektórych budynków mieszkalnych i użytkowych.

OBNIŻKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
    Z dniem 01.02.2015 r. ulegają obniżce
    stawki opłat za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi.

UWAGA! ZMIANA ADRESU I STRONY PODMIOTOWEJ BIP
    Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmienił się adres
    i strona podmiotowa Biuletynu Informacji
    Publicznej Zarządu Mienia Komunalnego
    w Białymstoku.

    Nowa strona podmiotowa BIP znajduje się
    pod adresem: http://zmk.bip.gov.pl.

    Dane na dotychczasowej stronie
    bip.zmk.bialystok.pl mogą być nieaktualne!

ZMIANA CZASU PRACY ZMK
Od miesiąca lipca 2014 roku Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku czynny jest w poniedziałki w godzinach od 800 do 1700, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 730 do 1530.

ZMIANY W WYSOKOŚCIACH STAWEK CZYNSZOWYCH
    Na podstawie Uchwały Nr XXX/324/12
    Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca
    2012 r. w sprawie wieloletniego programu
    gospodarowania zasobem Gminy Białystok
    na lata 2012-2016 ulegają zmianie
    dotychczasowe stawki czynszu...

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA EKSMISJOM
    Zarząd Mienia Komunalnego informuje,
    że od 30 czerwca 2010 r. osoby zajmujące
    lokale komunalne, które wcześniej
    nie przystępowały do programu pomocy
    osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją

    mogą składać wnioski o częściowe
    umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie

    wierzytelności w ramach w/w programu.

PROPOZYCJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY
    Zwracamy się do Państwa z propozycją
     nawiązania ścisłej współpracy ...


PROGRAM
„NASZE PODWÓRKO”

BAZA WYKONAWCÓW

PROGRAM
ODPRACOWANIA DŁUGU

KARTOTEKA FINANSOWA SYSTEMU CZYNSZOWEGO

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

GMINNE LOKALE UŻYTKOWE
DO WYNAJĘCIA
TERENY DO WYDZIERŻAWIENIA
Subskrybuj informacje o ogłoszeniach - RSSSubskrybuj informacje o ogłoszeniach
tel. 85 7479431, 85 7479432

NAJEM
LOKALI MIESZKALNYCH
PRZETARGI
PLIKI DO POBRANIA
tel. 85 7479438

OFERTY ZAMIANY MIESZKAŃ
ilość ofert: 372
tel. 85 7479435

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
10 prawd o sprzedaży udziałów MPEC

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!1741658